Sản phẩm thuộc nhóm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Naganoken Pharmaceutical Co., Ltd

Địa chỉ: 100-1 Konnoshima, Otaki-mura, Kiso-gun, Naganoken, Japan., Nhật Bản sản xuất phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN